Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets Förvillare 2014

Föreningen Vetenskap och Folkbildning [VOF] har en dubbelhet som måste anses som enastående. Föreningen säger sig stå för vetenskap, men använder vetenskapen många gånger helt grundlöst för att slå sönder människors innovationer och nytänkande redan innan vetenskaplig nivå nåtts. Så gruppschizofreni kan vara ett nytt ord som kan spegla VOFs omedvetna avsikter.

Vetenskap och folkbildning har gått så långt i sin destruktivitet att man till och med angriper vetenskap med vetenskap, hur nu det kan vara möjligt, men VOF kan både göra det och rättfärdiga det på en och samma gång. Osannolikt och otroligt, men det finns bevis som jag visar nedan.

Behandlingsinnovationen psykologisk behandling vid komplexa livsproblem med visuell överblick är vetenskapligt utvärderad och kritiskt granskad av Ulrik Lögdlund verksam vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS), Linköpings universitet. Länk nedan.

Trots denna vetenskapliga status har Vetenskap och Folkbildning och dess anhängare hänsynslöst angripit och skadat forskarens arbete samt innovationens och upphovsmannens rykte på det mest underliga förvillande sätt som kan vara möjligt att uppnå.

Det måste ses som en av de mest kraftfulla förvillingar som skett i detta land. Helt hänsynslöst använder man sin ”gruppmakt” att till och med kränka med forskare och vetenskapliga utvärderingar. Avsikten hos Vetenskap och Folkbildning måste vara att hänsynslöst förvilla, och bara det är en riktigt stark grund till detta pris. Att samhället och i detta fall lidande och döende människor riskerar att inte få ta del av denna innovationen pga denna förvillande hänsynslösa ryktesspridning verkar inte föreningen alls vara medveten om. För att inte tala om alla andra områden där Vetenskap och Folkbildning betett sig på ett liknande sätt.

Beviset för detta är viktigt att visa, för jag vill inte förvilla människor i detta nomineringsarbete, jag är en hängiven förespråkare för vetenskap. Att aldrig använda något vare sig vetenskap eller annat för att skada verkar inte vara en ledstjärna som VOF har i sin agenda.

Bevis 1: Vetenskaplig utvärdering: http://www.psykologiskorientering.se/SpetsaTedestrandmetoden.pdf

Bevis 2. VOFs hänsynslösa angrepp på vetenskapen som måste vara det förvillande Sverige har upplevt på länge: forum.vof.se/viewtopic.php?f=38&t=17886

Med det hoppas jag att VOF blir en vinnare av detta pris eftersom det inte finns någon tvekan med de bevis som föreligger.

Anders Tedestrand

3 kommentarer

  1. Äntligen! Vetenskap och Folkbildnings starkaste drivkraft är att debunka allt som kan utgöra ett hot mot storkapitalet inom läkemedelsbranchen. De försvarade t o m livmoderhalscancervaccinet, vilket nu har visat sig mycket fatalt för unga kvinnor – en del har dött, andra har fått men för livet. VoF försvarar dyr medicin som är fatal men förföljer företrädare för mer naturliga och harmlösa ämnen som många finner verksamma. Dock kan inte läkemedelsbranchen ta patent på dessa och därför är man inte intresserad av att satsa pengar på forskning utan försöker att sänka allt som kommer fram om dessa som ovetenskapligt. Det är lätt att genomskåda bevekelsegrunden för Vetenskap och Folkbildning som är långt ifrån så seriösa som de utger sig för att vara. En ulv i fårakläder så att säga.

  2. Vetenskap och Folkbildning måste anses vara den allra mest välförtjänta mottagaren av priset ”Årets förvillare”. Denna lila klubb för inbördes beundran, som lider av någon sorts (pseudo-) vetenskapens fundamentalism – för att inte säga talibanism – tycks ha som huvudsyfte att kränka och förolämpa oliktänkande och förhindra all vetenskaplig kreativitet. Det är en skam för vissa institutioner och SVT att man i olika sammanhang använder dess representanter som ”experter”. De borde vara förvisade från alla sådana roller i seriösa diskussioner. I Nordkorea vore de nog däremot i sitt rätta element! Stödjer till fullo denna nominering!

Kommentarer är stängda.