Expressen och reportern Anna Bäsén nomineras till Årets Förvillare 2014

Anna-Basen-alternativmedicin

Det har inkommit ett antal nomineringar av Anna Bäsén som Årets Förvillare 2014. Admin har här valt ut några motiveringar som inte är personangripande utan mer objektiva. Samtliga inkomna nomineringar av Anna Bäsén handlar om ett starkt missnöje riktat mot Expressens och Anna Bäséns reportage- och artikelserie om alternativmedicin, en serie som uppfattats som ett direkt frontalangrepp mot både alternativmedicinska terapeuter och friskvårdare.

Det framkom enligt källor att en av de pådrivande eller rådgivande personerna bakom Anna Bäséns artikelserie var professor Dan Larhammar från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) (styrelseledamot). Anna Bäsén fick VoFs folkbildarpris 2008 för, citat: ”hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder”.

Dan Larhammar är styrelseledamot i Larhammar Consulting AB som bedriver rådgivning inom läkemedelsutveckling. Bolaget hjälper läkemedelsbranschen att snabbare få ut läkemedel på marknaden. Bolaget bedriver även sångutbildning, enligt Ratsit.

Tidningen NewsVoice följde Bäséns artikelserie från 2014 genom att bla publicera en rad repliker.

Anna Bäsén nomineras även till Årets Förvillare 2012 för vaccinhets mot svenska folket under svininfluensaepidemin.

Motiveringar gällande 2014:

För att hon med vinklade vederhäftiga reportage har försökt misskreditera komlementärmedicinskt yrkesutövande personer. Det hela känns mycket obehagligt och osant i sin framtoning, det är relevant att fråga sig VARFÖR. [se Rune Eliassons brev till Bäsén] / Maja

Vinklad journalistik på expressens hemsida som inte representerar verkligheten. / Jacob

För att på ett föraktfullt sätt håna människor som är sjuka genom att påstå att de är dumma i huvudet och som söker alternativ till hälsa utanför den traditionella sjukvården. För hennes smutskastning mot alternativ medicin där hennes egen inställning så tydligt framkommer. Hennes iver i att ”sätta dit” alternativare och vinkla sanningen gör henne väl förtjänt av titeln årets förvillare. / Emma

Bertil Wosk, grundare till Holistisk skrev ett öppet brev till Anna som så tydligt visar hennes okunskap. / Cindy