Årets Förvillare

Etikett: Hanno Essén

Hanno Essén fick debattpriset Årets förvillare 2011

Hanno Essèn är Årets Förvillare 2011

Hemsidan Årets Förvillare har utnämnt docent Hanno Essén till Årets förvillare 2011. Vinnaren korades den 1 maj 2011. Av fler inkomna motiveringar sammanfattas de tydligaste bevisen på hans förvillar-gärning på följande sätt enligt Årets Förvillare.

Hanno Essén som är ordförande i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF) får priset Årets Förvillare 2011 för att han regelbundet framträder i radio och TV i sken av att vara expert i vetenskapliga ämnen trots att han endast har sakkunskap i fysik. Essén har inte förklarat varför denna kompetens gör honom lämpad för att uttala sig om frågor gällande tex medicin.

Hanno Essén har dessutom delat ut priset Årets förvillare både 2009 och 2010 på ett tvivelaktigt sätt. Dels till läkaren Annika Dahlqvist (2009) och dels till Stockholmsinitiativet (2010). Utnämningen av Annika Dahlqvist var grundad på felciteringar i Aftonbladet. Att inte använda säkra källor i en verksamhet som påstås vara vetenskaplig är förvillande, skriver Årets Förvillare.

Att utnämna Stockholmsinitiativet (2010) är att skaffa sig själv försteg i en icke avgjord akademisk diskussion genom att påstå att motparten är en fåntratt. Detta degraderar allvarliga vetenskapliga frågor till smutskastning.

VOF:s utnämningar har kritiserats i den öppna debatten tex på Newsmill.se. VOF har ivrigt debatterat, men ändå inte klarat av att försvara sina motiveringar. Istället har Hanno Essén och hans kollegor försökt förtydliga dem med ytterligare citat från bloggar och kvällspress, enligt Rickard Berghorn som synat VOF:s utnämningar i sömmarna. Läs mer om det

Hanno Essén blev Årets förvillare

Folket utser vinnare av titeln ”Årets Förvillare”. Vinnaren valdes den 1 maj 2011. Av flera föreslagna motiveringar för att ge Hanno Essén priset sammanfattas de tydligaste bevisen på hans förvillar-gärning. Se kandidater.

Motivering

Hanno Essén

Person som är snarlik prof Hanno Essén

Hanno Essén är fd ordförande i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF). Han får priset Årets Förvillare för att han regelbundet framträder i radio och TV i sken av att vara expert i flera vetenskapliga ämnen trots att han endast har sakkunskap i fysik. Essén har inte förklarat varför hans fysikkompetens gör honom lämpad för att uttala sig om frågor gällande t.ex. hälsa och medicin.

Essén har delat ut priset Årets förvillare två år i följd 2009-2010 på ett tvivelaktigt sätt, dels till läkaren Annika Dahlqvist (2009) och dels till Stockholmsinitiativet (2010). Utnämningen av Annika Dahlqvist var främst grundad på felciteringar i kvällspressen. Att inte använda säkra källor i en verksamhet som påstås vara vetenskaplig är att förvilla.

Att utnämna Stockholmsinitiativet (2010) är att skaffa sig själv försteg i en icke avgjord akademisk diskussion genom att påstå att motparten är en fåntratt. Detta degraderar allvarliga vetenskapliga frågor till smutskastning.

I en artikel i Aftonbladet den 23 mars 2011 meddelade Hanno Essén att han inte tänker dra tillbaka någon utnämning även när VOF har fel. Att inte korrigera fel när de påtalas är att förvilla. Så agerar ingen riktig vetenskapsman.

VOF:s utnämningar har kritiserats i den öppna debatten och VOF har inte klarat av att på ett tydligt sätt försvara sina motiveringar trots att de försökt förtydliga dem med nya citat från bloggar och kvällspress.

Referensartiklar

Newsmill: Efter svininfluensan – Vetenskap och Folkbildning måste ta tillbaka förvillarutnämningen till ”Fettdoktorn”

TV4: Intervju med Annika Dahlqvist och Hanno Essén

Aftonbladet: ”Jag tänkte på att ta mitt liv”

Annika Dahlqvist: Aftonbladet skriver fel igen

Newsmill: Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret

Newsmill: Även klimatdebattörer måste förstå att kritik är en del av vetenskapen

Hanno Esséns hemsida

Vetenskap och Folkbildnings felaktigheter angående Årets förvillarpris 2009

Gästbloggaren Rickard Berghorn publicerar på Annika Dahlqvist blogg en analys av föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) pris Årets förvillare riktat till Dahlqvist i december 2009. Berghorn kan visa att det i själva verket är VoF som är ute och cyklar. Deras huvudmotivering var så dåligt underbyggd att VoF:s styrelse var tvungen att addera ett förtydligande, men inte heller det gjorde situationen bättre för VoF.

Rickard Berghorns slutsats blir:

”Allt detta visar tydligt hur svårt VoF verkligen har att motivera sin utmärkelse. Man skramlar ihop ett antal lösa citat från tvivelaktiga källor [t ex Expressen], och hoppas att ingen kollar upp bakgrunden. Det är falskt och ohederligt — och mycket ovetenskapligt.”

”Annika Dahlqvist har inte bara fått rätt i sak. Den bitvis illa skrivna motiveringen till förvillarpriset är i sig full av sakliga felaktigheter och använder kvällstidningstexter som källmaterial, vilket naturligtvis är oacceptabelt i en påstått vetenskaplig bedömning. Föreningen Vetenskap och Folkbildning har kravet på sig att ta tillbaka förvillarutnämningen.”

Läs Rickard Berghorns analys på Newsmill:
Efter svininfluensan: Vetenskap och Folkbildning måste ta tillbaka förvillarutnämningen till ”Fettdoktorn”

Läs Hanno Esséns kommentar på uppmaningen att dra tillbaka förvillarpriset

Rickard Berghorns blogg

Hanno Essén – en ledare utan ansvar

Aftonbladet skriver den 23 mars att ”fett-doktorn” Annika Dahlqvist allvarligt funderade på att begå självmord när hon utnämndes till Årets Förvillare av föreningen Vetenskap och folkbildning  i december 2009. Hon vill nu att “utmärkelsen” dras tillbaka.

VoFs ordförande och KTH-fysikern Hanno Essén, säger att föreningen inte kommer att ta tillbaka utnämningen. Han menar att den som ger sig in i den offentliga debatten får tåla detta. Så låter det alltid när VoFs kritik ifrågasätts. Inte ett uns av självrannsakelse, skriver Robert Hahn.

Hanno Essén förbiser att han alltid är ansvarig för sina handlingar och dess konsekvenser och det ansvaret kan ingen människa undanfly, inte ens genom att hänvisa till praxis i den offentliga debatten eller genom att sprida ut ansvaret genom att gömma sig bakom kollektiva föreningsbeslut. Hanno Essén kommer aldrig undan ansvaret. Det är en tung moralisk skuldbörda för Hanno Essén eftersom jag själv talat med flera tidigare “förvillare” och har förstått att denna utmärkelse orsakar omfattande mänskliga skador.

[Skärmdump från Aftonbladet. Hanno Essén låg bakom utnämningen av Annika Dahlqvists förvillarpris och ångrar det inte enligt Aftonbladet]

Personer som ger sig in i den offentliga debatten har dessutom anledning att förvänta sig att den sker på värdiga och moderna villkor. Debatt är att ge och ta och skapa synteser mellan olika synsätt. Sådant skapar växande. Att utan varning och kommunikation utnämna någon till offentlig knasboll och skicka runt det till alla Sveriges dagstidningar är helt ovärdigt en akademiker.

Om Annika Dahlqvist frågat mig hade jag bestämt avrått från att vända sig till Vetenskap och Folkbildning och be dem dra bort priset. Vetenskap och folkbildning är en förening som är intresserade av mobbning De blir bara upphetsade ju mer skada de orsakar.

Läs resten av Hahns artikel

Text: Robert Hahn, forskningschef 

 

Allmänläkare nära självmord pga Hanno Essén och föreningen Vetenskap och Folkbildning

Aftonbladet skriver 23 mars 2011 att ”fettdoktorn” Annika Dahlqvist mådde så dåligt av att få utmärkelsen ”Årets förvillare” att hon tänkte ta sitt liv.

”Jag blev helt knäckt. Jag kände att livet var för jobbigt för att orka leva.”

Vetenskap och folkbildning

Allmänläkaren Annika Dahlqvist blev kändis när hon 2005 började förespråka LCHF-dieten som metod för viktminskning. Hennes rekommendationer vållade debatt, eftersom den feta men kolhydratfattiga kosten stred mot då konventionella rekommendationer. Ännu större uppståndelse väckte hennes uttalanden under massvaccinationen mot svininfluensan. Hon vägrade ta vaccinet, skriver Fredrik Rundkvist för Aftonbladet.

Självmord kan bli följden av föreningen Vetenskap och folkbildnings metoder

Dessa utspel fick skeptikerföreningen Vetenskap och folkbildning att utse henne till ”Årets förvillare” 2009.

”Det var illa nog med mediedrevet under hösten, men utnämningen blev dödsstöten mot mig, privat, yrkesmässigt och ekonomiskt. Det finns många som tagit sina liv för mindre saker än detta. Stundtals kände jag att livet var så jobbigt att det inte var värt att leva längre. Det var inte så att jag planlade något, men jag måste nog säga att jag tänkte allvarligt på det.”

Annika Dahlqvist får numera inkomster från föredrag om kost och hälsa. Annika Dahlqvist driver även två mycket välbesökta bloggar. En LCHF-blogg och en OT-blogg.

Hanno Essén, docent på KTH och ordförande för Vetenskap och folkbildning låter sig inte påverkas. Han säger till Aftonbladet:

”Nej, vi har inte övervägt att dra tillbaka utnämningen. Vi tycker att hon har fel, det är inte mer än så. Ger man sig in den offentliga debatten på det sätt som hon har gjort får man tåla sånt här.”

Hanno Essén är varken läkare, dietist eller ens biolog. Ändå anser han att han vet vad som gäller. Annika Dahlqvist straffades genom att tilldelas förnedringspriset Årets förvillare. Föreningen Vetenskap och Folkbildning slog ut denne allmänläkare från sin karriär.

Frågan är vad Hanno Essén hade sagt idag om Annika Dahlqvist begått självmord. Han är kandidat till alternativpriset med samma namn: ”Årets förvillare”, ett svar på föreningen Vetenskap och Folkbildnings eget pris.

Hanno Essén vill ej höja moralen på Vofs forum

På grund av kritik riktad mot VoF och deras forum under flera år och för att komma till bukt med skeptikernas oförmåga att bedriva vanlig konversation inlämnades i mars 2010 en motion till styrelsen i VoF. Förslaget röstades ned med bred majoritet.

Motionen rubricerad: ”Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma”, var inlämnad av styrelsemedlemmen Sofia Fransson. Många trodde att det var ett tecken på självranskan i föreningen som skulle leda till något gott. Icke, motionen röstades ned.

I motionen [se även nedan] citeras exempel på kritik som t ex denna:

”Jag gillar idén med föreningen. Dock tycker jag inte att de gör ett särskilt bra jobb med att sprida sitt budskap. Vad gäller forumet är det faktiskt ännu sämre. Jag håller med dem som påstår att det är snudd på personförföljelse ibland, samt oftast ett väldigt raljerande.”

En diskussionstråd startades på forumet med den något undergångsartade rubriken: ”VoFs nära förestående sotdöd (ang motion till årsmötet 2010)”.

J.K Nilsson brände av de första salvan i sitt försvar:

”En skeptisk rörelse är inte en syförening där vi skall sitta och dricka te, virka och vara kompisar med allt och alla. Titta bara på hur utnämningen av den senaste förvillaren gick. Ett snustort pressmedelande som inte skulle kunna stöta någon ledde till ett ramaskri. Föreningen utnämndes till fascister för n-te gången i ordningen, vi är tankepoliser, vi är ett hot mot demokratin, m.m.”

I forumet fortsatte sedan diskussionen med ytterligare 650 inlägg av varierande kvalitet och grad av arrogans.

Så hur gick det på årsmötet?

En styrelsemedlem skriver i en notis angående förslag om regler för att komma till rätta med kränkningarna i forumet:

”Sittande styrelse ansåg att sådana regler – åtminstone om de tolkades som regler som skulle kunna leda till särskilda åtgärder –skulle vara ett alltför stort ingrepp i hur medlemmar ska få agera. Om medlemmar agerar mot föreningens syften så finns redan enligt gällande stadgar möjligheten att utesluta medlemmarna. Efter en smärre debatt beslöt årsmötet att avslå motionen.”

Forumsskribenten Pax skrev den 27 mar 2010:

”Jepp den röstades, med nästan total majoritet, ner. Ingen röstade för den men några var lite förvirrade eftersom de inte hade läst den. Herr ordförande Hanno (Essén) inledde också med att uttrycka att han, och övriga styrelsen förutom Sofia då som avgick (hon närvarade dock inte vid själva årsmötet), inte ansåg att motionen var lämplig. Lite debatt följde och sen röstades den ner.”

En forumsskribent skriver den 30 oktober 2010:

”Strax efter vårmötet halverades antalet inlägg per dag på forumet. För övrigt var ungefär halva publiken på årsmötet forumläsare.”

Sofia Fransson avgick från styrelsen.

Utan att veta den exakta anledningen till att Sofia Fransson avgick kan konstateras att föreningens styrelse tycks sakna förmåga till självranskan. De tror helt enkelt att de har rätt att agera som de vill och andra i sin kritik mot VoF har fel. Frågan är nu om utnämnandet av Årets förvillare som kommer att leda till att en av styrelsens medlemmar får priset innebär en positiv förändring. Förmodligen inte, däremot kommer betydelsen av förnedringspriset Årets förvillare from 2010 att minska.

J.K Nilsson som startade tråden: ”VoFs nära förestående sotdöd” kanske får rätt. I och med att hälften som var närvarande på årsmötet var forumsmedlemmar kan vi anta att VoF:s attityd i stora drag representeras av forumets medlemmar och om dessa i linje med styrelsens nolltolerans får bestämma föreningens utveckling kan vi vara säkra på att just ”inre sot” kan bli orsaken till föreningen Vetenskap och Folkbildnings eventuella självdöd.

Sofia Franssons motion

2010-03-02

Motion till årsmötet: ”Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma”
Vetenskap och Folkbildning (kallat föreningen) har sedan länge haft ett forum – Forum för vetenskap och folkbildning, där både medlemmar och icke medlemmar har kunnat få utlopp för sin diskussionsiver. Forumet har växt mycket sedan starten. Antalet registrerade medlemmar är för närvarande över 2200, antalet trådar har nästan nått 10 000 (9930 i skrivande stund) och antalet inlägg är närmare 347000. Forumet har för närvarande fyra moderatorer och 3 administratörer (enligt forumets information) och dessa arbetar i olika grad med den dagliga driften. Idag skrivs många fler inlägg per dag än vid start och att moderera ett forum med en så stor mängd nya inlägg kräver att moderatorerna får anmälningar om felaktiga inlägg förutom ett aktivt deltagande i populära trådar. Den nivå och det tonläge som finns i ett forum anammas lätt av nya medlemmar, vilket kan medföra att kvaliteten gradvis försämras om modereringen inte hinns med eller är undermålig av annan anledning. En sökning på ”Vetenskap och folkbildning forum” på Google leder fram till följande negativa texter om föreningen (undantaget föreningens egen hemsida samt forum, ett urval från de 10 första träffarna):

– väldigt humorlös (anledning till att den har svårt att växa och att bli folklig). VoF ”bekräftar” oftast stereotypen av forskare som torra och humorlösa
– Jag kan förstå att de upplevs som rabiata
– ”Sedan finns ju alltid ert nätforum, där ni sysslar med ren personförföljelse av alla ni inte gillar, ”troende” likaväl som ”skeptiker” själva. När den kritiken kommer på tapeten slår ni regelbundet ifrån er med att forumet liksom inte skulle vara en del av föreningen. Men eftersom både aktuella och föredetta styrelsemedlemmar sitter som administratörer där eller själva är verksamma på forumet, så känns det lite ihåligt.”
– ”Deras attityd är skit, men den är likadan oavsett vilka det är de ogillar.”
– ”Jag delar deras syn på vad som är vetenskap och vad som inte är det, men samtidigt har jag lite svårt för deras missionsiver, vad som gör det mer problematiskt är deras kopplingar till FRI.”
– ”Jag gillar idén med föreningen. Dock tycker jag inte att de gör ett särskilt bra jobb med att sprida sitt budskap. Vad gäller forumet är det faktiskt ännu sämre. Jag håller med dem som påstår att det är snudd på personförföljelse ibland, samt oftast ett väldigt raljerande.”
– ”Den aggressiva skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin” ”VoF:s intellektuella våld mot enstaka individer”
– ”Folkbildare sätter krokben för sig själva”

Sett till detta framgår det att föreningen skulle kunna ha ett bättre anseende än vad som idag är
fallet.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar:

 

  • Att föreningen tar fram en grupp som arbetar fram etiska regler och riktlinjer som innefattar så väl forumdiskussioner samt fall då det framgår att medlemmen uttalar sig som medlem i föreningen.
  • Att dessa regler ska tydliggöra förenings ståndpunkt om hur man bör bete sig i offentliga så väl som privata diskussioner då man uttalar sig som medlem i föreningen.
  • Att reglerna och riktlinjerna ska ha som syfte att öka föreningens anseende samt locka nya medlemmar.
  • Att dessa regler och riktlinjer ska grundas, som vår övriga verksamhet, i vetenskap och beprövad erfarenhet. (Det kanske kan tyckas svårt att arbeta fram etiska regler grundade på fakta, men det finns vetenskapliga undersökningar över t.ex. påverkansmekanismer (t.ex. reklam) att utgå ifrån).
  • Att denna grupp ska se över och kartlägga föreningens verksamhet från ett könsperspektiv för att om möjligt hitta faktorer som påverkar den skeva könsfördelning som finns idag. Föreningen kan sedan använda sig av denna kunskap i sin strävan efter en mer jämn könsfördelning.

Källa: http://web.archive.org/web/20100318021637/http://www.vof.se/aktuellt.php#notis436

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén