Årets Förvillare

Tagg: Mats Reimer

Dagens Medicin och Christina Kennedy nomineras till Årets Förvillare 2014

Christina Kennedy [ansvarig utgivare, chefsred] låter, trots stark kritik från flera håll, barnläkaren Mats Reimer [VoF] blogga i deras namn trots kännedom om att Mats Reimer ger sig på sjuka och ifrågasätter sjukdomsdiagnoser som är godkända enligt internationella kriterier.

Reimer har otaliga gånger via sin blogg attackerat diagnoser som ME (myalgic encephalonyelitis), amalgamsjuka, hypotyreos typ II, kronisk borrelia osv.

Kronisk borrelia kallar Mats Reimer pseudovetenskap trots att det enligt FHI (Folkhälsomyndigheten) är en borreliainfektion som varat i över sex månader och att behandla kronisk borrelia kallar han oetiskt förfarande.

Dagens Medicin som vill framstå som en seriös medicinsk tidskrift borde vara mer aktsam om hur läkare i deras försorg attackerar diagnoser, behandlingar och vetenskaplig hållning.

Detta strider även emot de regler kring sociala medier och press som Läkarföreningen antagit.

Borrelia och TBE-föreningen Sverige
Box 4030, 102 61 Stockholm

Mats Reimer nomineras till Årets Förvillare 2014

Närhälsan i Mölnlycke,  den bloggande barnläkaren Mats Reimer [och dennes chef] nomineras till Årets Förvillare 2014. Reimer fick även 2012 priset Årets förvillare bla för att Reimer torgför Vyvanse genom ett förtroende han fått av läkemedelsbolaget Shire under lanseringen av amfetaminpreparatet på barnmarknaden i Europa.

Motiveringar gällande 2014:

Sten: För att chefen [Jessica Sommerfors-Holm] på Närhälsan i Mölnlycke [Barn- och ungdomsmedicin i Mölnlycke] inte ser det arroganta i att en av deras läkare förkastar risker med elektromagnetisk strålning och istället menar att de elöverkänsliga kan behöva psykiatrisk hjälp samt att barnpsykiatrikern [korrigerat: barnläkaren] Reimer sprider ofta ovetenskapligt åsikter som medicinsk kolumnist på Dagens Medicin.

En läkare [Mats Reimer] som inte står på patientens sida. Det är många som ledsnat på denna läkares mobbande av sjuka och som kör en egen agenda om sjukdomar. Han hetsar mot alla alternativ och förespråkar massmedicinering mot ADHD. / Anonym

För att Mats Reimer anser att personer som drabbats av kronisk borrelia lider av psykiska problem, att de fått för sig att de är sjuka, men bara är kverulanter eller SVBK (Svider värker bränner kärringar). / Anders

Hans [Mats Reimer] delaktighet i lobbandet för läkemedelsindustrin och attackerna på alternativ medicin/behandling. Exempel från Dagens Medicin. / Det Sovande Folkets Skribent:

Årets Förvillare 2012 är Dr Mats Reimer från Vetenskap och Folkbildning

Dr Mats Reimer till vardags barnläkare och kolumnist på Dagens Medicin röstades fram till Årets förvillare 2012 av folket. Motiveringen handlar om Reimers förespråkande för amfetaminmedicinering av barn och ungdomar diagnostiserade med den kontroversiella benämningen ”ADHD”.

Reimer har fått läkemedelsbolaget Shires förtroende att lansera det första rena amfetaminpreparatet, Vyvanse, på barnmarknaden i Europa [artikel].

Reimer är även en förespråkare för att förkasta risker med elektromagnetisk strålning och han går hårt åt de elöverkänsliga.

Dr Mats Reimer har inget problem med jävighet då han å ena sidan för fram läkemedelsbolagens försäljning av ADHD-mediciner och samtidigt skyddar den etablerade mobiltelefoniindustrin samtidigt som han å andra sidan attackerar alternativmedicin på veckobasis i Dagens Medicin.

Årets Förvillare 2012

Vetenskap och Folkbildning kom tvåa

Dr Mats Reimer är listad som sakkunnig i kritiken mot alternativmedicin i föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Mats Reimer fick 46,12% av rösterna följt av föreningen Vetenskap och Folkbildning som fick 23,14% för att föreningen enbart opinionsbildar till stöd för industrin och etablissemanget. Därefter kom Vetenskapsradion (SR) för sin okritiska hållning till läkemedelsindustrin.

[Uppdaterat 9 januari 2013] Totalt inkom 637 röster. Röstandet var kontrollerat med IP-nummerspärr och cockies för att förhindra att en person kunde rösta mer än en gång.

 

Dr Mats Reimer – Dagens Medicin – nomineras till Årets förvillare 2012

Motivering: I Dagens Medicin driver den ”oberoende” kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer en hätsk kampanj mot allt vad alternativmedicin heter. Nu visar det sig att Reimer har en avgörande roll i läkemedelsbolaget Shires lansering av ADHD-droger för barn i Sverige – utan att ha uppgett denna allvarliga intressekonflikt.

Det är en miljardaffär. Läkemedelsbolaget Shire sålde förra året amfetaminet Vyvanse för 6 miljarder kronor (900 miljoner dollar) i USA. Dessutom drar man in stora pengar på ADHD-drogen INTUNIV. Nu satsar bolaget på barnmarknaden i Europa – och Sverige.

Till sin hjälp har man bland annat tagit den ”oberoende” kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer, som i Dagens Medicin driver en kampanj mot allt vad alternativmedicin heter. Lika hårt som Reimer slår mot alternativmedicin lika hårt slår han för en ökad psykiatrisering av landets skolelever. I sin krönika i Dagens Medicin förklarar han: ”Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri.”

Man kan dock inte i krönikan i Dagens Medicin läsa något om att Reimer är en av de forskare som fått läkemedelsbolaget Shires förtroende att lansera det första rena amfetaminpreparatet, Vyvanse, på barnmarknaden i Europa. Reimer är också en av två ”Principal Investigators” i Sverige i studien av Shires andra ADHD-drog INTUNIV [1].

Man ska veta att det här är studier som ENBART har syftet att skapa ett ”resultat” så att preparaten kan placeras på marknaden. Det inte fråga om någon objektiv forskning. Det är fråga om ”forskning” där läkemedelsbolaget kontrollerar hela processen, alltifrån utformningen av studierna till den slutliga statistiska analysen, tolkningen och publiceringen av data. Resultatet är i stort sett, genom studiernas utformning, garanterat från första början. De inblandade ”forskarna” har sekretessavtal med läkemedelsbolaget om att inte avslöja något utan bolagets skriftliga godkännande. Däremot står det naturligtvis forskarna fritt att attackera kritiker av den psykiatriska nerdrogningen och av alla drogfria alternativmedicinska behandlingar.

För att kunna lansera sina psykiatriska droger behöver läkemedelsbolagen knyta till sig så kallade ”Key Opinion Leaders”, som förutom att de utför studie eller sätter sitt namn på artiklar om forskningsresultaten också pratar sig varma för preparaten i skenbart vetenskapliga sammanhang inför andra läkare.

Till den som hänför data om den psykiatriska läkemedelsindustrins agerande till kategorin ”konspirationsteorier” kan det vara bra att veta att läkemedelsindustrin nu ligger i den absoluta bedrägeritoppen – man har övertagit platsen från vapenindustrin.[2]

En informativ genomgång av hur läkemedelsbolagen agerar finns i det amerikanska justitiedepartementets åtal mot GlaxoSmithKline, som nyligen lett till att bolaget fått betala svindlande 21 miljarder kronor i böter. [3]

Nyligen har också Johnson & Johnson (Janssen) fått betala 1 miljard i Texas för bolagets bedrägliga verksamhet runt neuroleptikan Risperdal. Åklagararens expertutlåtande i fallet är en mycket tung läsning. [4]

[1] http://www.druglib.com/trial/90/NCT01244490.html
[2] http://www.citizen.org/hrg1924
[3] http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304299704577502642401041730.html (Läs United States’ Complaint)
[4] http://jannel.se/Rothman.Report.pdf

Kommittén för Mänskliga Rättigheter undersöker och avslöjar psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensar upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén