Föreslå vinnare till titeln ”Årets förvillare 2011”

Vi låter folket tre gånger per år utse vinnare av titeln ”Årets Förvillare”, vilken ges till personer som under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens namn, sysslar med angiveri av kollegor, ovetenskapliga utspel i media, attacker mot oliktänkande, pseudofolkbildning samt gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer.

Läs mer