VoF:s manliga styrelse sätter helst dit kvinnor och hyllar oftast män

Styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) består till 80% av män och det är oftast kvinnor som får förnedringspriset Årets förvillare. Samtidigt får nästan tre gånger fler män än kvinnor Folkbildarpriset. Ofta handlar det om att VoF sätter dit de mer ”mjuka kvinnliga” egenskaperna som intuition och självläkande inre förmågor och att VoF beskyddar eller upphöjer de mer ”manliga” naturvetenskapliga idealen.

Läs mer

Prof. Sven-Ove Hanssons mobbningsfilosofi kritiseras av forskningschef vid Södertälje sjukhus

Filosofen Sven Ove Hansson är grundare till föreningen ”Vetenskap och folkbildning”. Dess verksamhet består i att förtala och förnedra människor vars tankevärld man inte förstår eller därför inte kan kontrollera. En längre tidningsartikel om VoF har nyligen publicerats och två sajter som skämtar med föreningen lanserades i veckan. Robert Hahn har granskat både föreningen, artikeln och skojsajterna. Alla visar sig ha allvarliga och mörka undertoner.

Läs mer

Kartläggningen av ”die Swedischen Quacksalbers”

Vi medlemmar från föreningen Vetenskap och Folkbildning fortsätter att kartlägga ”die Swedischen Quacksalbers”. Du kan följa arbetet på vår Google Maps sida ”Woo Maps” där vi hela tiden adderar nya människor som vi försöker få bort. Första steget är att peka ut dem. Hjälp oss i det viktiga rensingsarbetet.

Läs mer